فونت معلی برای وبلاگ

نصب فونت معلی برای وبلاگ . فقط کافی است کد را بالای قسمت </head> قالب خود قرار دهید تا تمام نوشته های وبلاگ شما با فونت جدید نمایش داده شوند . (دقت کنید که حتماْ این فونت را در سیستم خود نصب کرده باشید)

<html> <head> <link href='http://awebfont.ir/css?id=1544&mode=wl' rel='stylesheet' type='text/css'> <style> body *{font-family: byekan; font-family: 'Moalla', tahoma, Arial; font-size: 14px; } </style> </head> <body> <div>...</div> </body> </html>
شما در وبلاگ عضو نیستید ...