کد قرار دادن فایل با فرمت js در وبلاگ

برای قرار دادن فایل با فرمت js در وبلاگ خود ، از این کد استفاده نمایید و بجای آدرس فرضی ، آدرس فایل آپلود شده خود را قرار دهید .

<script language="javascript" src="http://Yourhost/Fils/linkbox.js"></script>
شما در وبلاگ عضو نیستید ...