دکمه برای وبلاگ

قرار دادن دکمه برای صفحه مورد نظر خود در وبلاگ
بجای آدرس ما ، آدرس خود را قرار دهید .

<button onclick="window.location='http://mahfeledidareyar.ir/'">نام دکمه مورد نظر</button>
شما در وبلاگ عضو نیستید ...