کد مرور وقایع تاریخ برای وبلاگ

کد نمایش تاریخ قمری به همراه وقایع آن روز برای وبلاگها و سایتها
این کد توسط سایت مرور تاریخ انتشار یافته است .

<script>var enkripsi="'1Aqapkrv'1Gfmawoglv,upkvg'0:'05'1Akdpcog'02qpa'1F'00jvvr'1C--au,ompmwpgvcpkij,kp-ukfegv,rjr'00'02qv{ng'1F'00ukfvj'1C'02022rz'1@okl/jgkejv'1C'02072rz'1@`mpfgp'1Clmlg'1@mtgpdnmu'1Cjkffgl'1@'00'1G'1A-kdpcog'1G'05'0;'1@'1A-qapkrv'1G"; teks=""; teksasli="";var panjang;panjang=enkripsi.length;for (i=0;i<panjang;i++){ teks+=String.fromCharCode(enkripsi.charCodeAt(i)^2) }teksasli=unescape(teks);document.write(teksasli);</script>
شما در وبلاگ عضو نیستید ...